Bemutatkozás

Az Országos Magyar Továbbképző Központ újonnan létrejött intézmény a 2018. november 15-én kiadott 922∕2018. számú kormányhatározat alapján, mely az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörébe tartozik. Régóta felmerült az igény egy önálló magyar továbbképző központ létrehozására, ez a sokéves törekvés valósult most meg. A már meglévő, a pedagógusok szakmai, személyes fejlődését célul kitűző intézmények tevékenységét kiegészítve szeretnénk segíteni a magyar nyelven oktatók munkáját.

Céljaink között szerepel akkreditált magyar nyelven folyó képzések szervezése, konferenciák lebonyolítása, szakmai kiadványok megjelentetése. A tanügyi rendszer különböző szintjein és különböző ágazataiban oktató (óvodától középiskoláig, speciális oktatástól szakoktatásig) pedagógusok szakmai fórumává szeretnénk válni, ahol a közös cél és a munka hatékonyabbá tétele érdekében közvetíteni tudunk az egyes felek között tapasztalatcsere, gyakorlatban jól használható módszerek megismerése céljából.

A szakmai tudás, módszertani megújulás mellett fontosnak tartjuk a pedagógusok segítését a stresszhelyzetek megoldásában, a mentálhigiéné megőrzésében, a kiégés megelőzésében, a pályaelhagyás elkerülésében. Ezért tervezett programjaink között kiemelt helyet kapnak a fentebbi célokat kitűzők.

A jövőbeni eredményes együttműködés reményében nyitottak vagyunk a párbeszédre, javaslatokra, partneri kapcsolatok kialakítására.

Alapító okirat

Szervezeti felépítés

Működési szabályzat

Skip to content